ติดต่อ วพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ / โทรสาร 074-455150
โทรศัพท์มือถือ 081-5427006

E-mail : southern.rdh@gmail.com
Facebook fanpage :
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้


Create your website with WordPress.com
เริ่มได้
<span>%d</span> bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close